top of page

Written & Directed by Taylor Edmonds                                     October 2022

We Echo

A collaboration with writer Taylor Edmonds

'We Echo' is a magical story about a girl that is both human and of the natural world, called to return to nature by the sea through a dream of the end of earth.

 

Written and directed by Taylor Edmonds, it is inspired by the things she learnt during her time as Poet in Residence for the Future Generations Commissioner, and explores how we are inherently linked to nature; for our survival, wellbeing and spirituality.

 

Produced by Wales Arts International

Written & directed by Taylor Edmonds

Performed & choreographed by Jodi Ann Nicholson

Filmed by Josh Hopkin

Styling by Hannah Andrews

Edited by Luna Tides Productions

Welsh translation by Nia Morais

Mae ‘Ein Hadlais’ yn stori hudolus am ferch ddynol sy’n perthyn i’r byd naturiol. Mae'r ferch yn cael ei galw i ddychwelyd i fyd natur gan y môr trwy freuddwyd o ddiwedd y ddaear.

 

Wedi’i hysgrifennu a’i chyfarwyddo gan Taylor Edmonds, mae wedi’i hysbrydoli gan y pethau a ddysgodd yn ystod ei chyfnod fel Bardd Preswyl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, ac mae’n archwilio sut rydym yn gynhenid gysylltiedig â byd natur; ar gyfer ein goroesiad, lles ac ysbrydolrwydd.

 

Cynhyrchwyd gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan Taylor Edmonds Perfformiwyd a choreograffwyd gan Jodi Ann Nicholson

Ffilmiwyd gan Josh Hopkin

Steilio gan Hannah Andrews

Golygwyd gan Luna Tides Productions Cyfieithiad Cymraeg gan Nia Morais 

bottom of page