top of page

Created by Jaffrin Khan and Jodi Ann Nicholson                   March 2022

STREAMS

A National Dance Company Wales and Literature Wales Plethu/Weave Commission 

Artist Jodi Nicholson brings embroidery and movement together in this film to explore the themes of STREAMS, a poem by Jaffrin Khan that looks at a sense of belonging alongside displacement, both physically and mentally.

Yn y ffilm hon, mae'r artist, Jodi Nicholson, yn cyfuno brodwaith a symudiad, er mwyn pori themâu STREAMS, sef cerdd gan Jaffrin Khan sy'n edrych ar yr ymdeimlad o berthyn gyfochr â dadleoli corfforol a meddyliol.

bottom of page